on-line rezervace

v tuto chvíli není možná
crossfit and workout hřiště v provozu …

V této nelehké době přivítáme každý dobrovolný  příspěvek na provoz hřiště. K dispozici jsme připravili na vyzkoušení olympijské osy pro muže 20kg a ženy 15kg s kompletním setem závaží a pojistnými pružinami. Každá výpůjčka na trénink či den je zpoplatněna dle ceníku 60,-/set (viz.https://vankuvkopec.com/cenik/workout/). Pokud pocítíte potřebu,  při použití náčiní, uhradit tento zatím dobrovolný příspěvek, můžete tak učinit do poštovní…