on-line rezervace

výuky v lyžařské a snowboardové škole

Individuální lekce s instruktorem
lyžování nebo snowboardingu

Registrace dětí do týdenních výjezdních lyžařských
kurzů pro školy a školky

Registrace dětí na jarní příměstské tábory
s výukou lyžování

Kurz instruktora s licencí

pro výuku základního lyžování nebo snowboardingu
Ve spolupráci se sportovně-vzdělávací agenturou Sportovní kurzy.cz, s.r.o.
která je držitelem akreditace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky nabízíme v našem areálu KURZ pro výuku

„Instruktor základního lyžování“
a „Instruktor základního snowboardingu“

Cena kurzu zakončeného licencí 3 500 Kč

Výstupem pro účastníky školení pro získání licence Instruktor základního lyžování nebo snowboardigu je působení v soukromých lyžařských školách, působení na lyžařských kurzech mateřských, základních, středních a vysokých škol.

Instruktor základního lyžování nebo snowboardingu je lyžařský instruktor, který je oprávněn samostatně vést, řídit a vyhodnocovat tělovýchovný proces všech věkových kategorií v oblasti základního lyžování nebo snowboardingu.
Cena zahrnuje:
 • SKIPAS platný po celou dobu kurzu
 • skripta a výukový materiál
 • videoprojekci, přednášky
 • závěrečné testy
Sledujte pečlivě naše aktuality.
Neváhejte se přihlásit co nejdříve z důvodu možného naplnění kapacit.
Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu termínu ve smyslu nenaplnění kapacit nebo při nepřízni přírodních podmínek.
Kontaktní osoba: Milan Čubík
TEL. 770 152 096

Termín kurzu: 12.–14. 2. 2020

Pokyny k platbě:
č.ú. 115-1009060207/0100

Přihláška je závazná po uhrazení nevratné zálohy 1 500 Kč
Doplatek je možný na místě, nejpozději v den zahájení kurzu.

Variabilní symbol: 29002021
do poznámky uveďte: INSTRUKTORSKÝ KURZ – jméno a příjmení

Cílem kurzu je prohloubit znalosti posluchače z teorie a praxe lyžování:
 • Osvojit znalosti z techniky, metodiky a bezpečnosti, lyžování a snowboardingu, zaměřené na provádění instruktorské praxe v
  komerční výuce především s důrazem na bezpečnost samotného klienta.
 • Seznámit posluchače s vývojem a současným stavem lyžařského sportu a vést je k soustavnému zdokonalování jejich
  dovedností, znalostí a zkušeností.
Metody a formy práce budoucích instruktorů lyžování a snowboardingu:
 • Výuka probíhá v praktických blocích na svahu a dále v hodinách teorie při odpoledních a večerních přednáškách.
 • Vzhledem ke specifickému charakteru lyžování a snowboardingu je výuka realizována s ohledem na kvalitu poskytované
  metodiky v určených celcích.
Zkouškové požadavky na instruktora základního lyžování / instruktora základního snowboardingu:
 • Zkouška z teorie (skripta uchazeči dostanou na začátku kurzu).
 • Zkouška z praxe (vše, co je potřeba aby jste uměli vás během kurzu naučí lektoři kurzu).
 • Zkouška z metodické praxe (metodickým výstupem se rozumí vlastní ukázka výuky a všeho, co s tím souvisí).