Přihlašování dětí na týdenní výjezdní lyžařské kurzy pro školy a školky
nebo jarní příměstské tábory s lyžováním

Jsem tu poprvé.
Doposud nemám přihlašovací údaje.

Jsem už registrovaný.
Mám přihlašovací údaje ke svému profilu.

Chcete přihlásit své dítě a nevíte jak postupovat?
Připravili jsme pro vás

Individuální lekce s instruktorem lyžování nebo snowboardingu
Kroužky lyžování vhodné pro děti ve věku 5–15 let

NAUČNÁ VČELÍ STEZKA

Vzdělávejte se hravou formou a v přírodě

Denní provoz
8:00–20:00

Pondělí–Neděle
od dubna do října
Stezka je vytvořena v souladu s přírodou a co nejmenším zásahem do lesa.
Je zde 14 edukačních cedulí, dendrofon, klátový úl, bosonohý chodník, hmyzí domek a ohniště.
Pro školky a školy nabízíme edukační program.

Ve výukovém centru je k dispozici dataprojektor, mikroskop, pracovní listy, edukační videa…
zkrátka vše, co žáci potřebují, aby zde mohla proběhnout přednáška, workshop či školní výlet.
O prázdninách máme připraveny příměstské tábory pro malé včelaře a připravujeme také včelařský kroužek.

 

Délka stezky je 600 m. Není vhodná pro kočárky.

Děkujeme za pochopení.

Naučná včelí stezka byla otevřena 12. 6. 2020

Nově vybudovaná Naučná včelí stezka na Vaňkově kopci zve všechny milovníky přírody a včel. Nápad realizace včelí stezky vzešel z přednášky Ing. Tomáše Turečka, PhD. z OU, který o včelách vyprávěl s takovým zaujetím, že jsme ihned začali spolupracovat na společném projektu.  Sochy medvědů a mnohé další, které budou postupně přibývat, jsou díla uměleckého řezbáře Milana Hamerníka. Veškeré ilustrace na všech edukačních tabulích rovněž vytvořil Milan. Text je pečlivě sesbírán z vědeckých studií a knih a také obohacen o poznatky Výzkumného ústavu včelařského a ČSV. Následovala korekce textu a překlad do polštiny a poté bylo vše předáno grafičce Radce Ulmanové.

Kdo chce strávit den v přírodě kousek za městem, něco se přiučit, opéct si buřty a zahrát na kytaru u ohně, tak ať zavítá na Vaňkáč.

ŠKOLKY, ŠKOLY, SKUPINY

 • pro vás máme připravený edukační balíček na míru. Pokud by jste měli o balíček zájem, prosím, napište na info@vankuvkopec.cz
 • je možnost domluvit komentovanou prohlídku, workshop, dílničky, edukační video, pracovní listy, práce s mikroskopem
 • přednášky a workshopy mohou probíhat ve výukovém centru přímo v areálu nebo ve venkovních prostorech (vnitřní prostory mají kapacitu 60 míst)
 • venkovní prostory jsou přizpůsobeny pro děti jakéhokoli věku. Menší děti mohou využít trampolínu, pískoviště, houpačky, ohniště k opékání.
 • připravit exkurzi či školní výlet na míru je pro nás radostí

Program pro děti z MŠ a 1. stupeň ZŠ

Stezka se nachází v lese, hned vedle svahu. Na stezce je 14 edukačních cedulí, dendrofon, včelí klát, hmyzí domky a včelí úly.
Edukační program zahrnuje:
– povídání o včelách s projekcí
– ukázka včelařských pomůcek, které si děti mohou vyzkoušet
– pozorování křídla včely pod mikroskopem
– tvorba svíček z včelího vosku
– zkoušení včelích kostýmů
– komentova procházka včelí stezkou
– po dohodě s vyučujícím – prohlídka úlů a ukázka včel
Délka programu  2 hodiny.
Cena 120 Kč / žáka (odnese si vlastnoručně vyrobenou svíčku z včelího vosku)
Pedagogický doprovod zdarma.
Po dohodě: možnost využití ohniště na opékání párků – vše dodáme

VČELAŘI, LAICI, FIRMY

 • díky výukovému centru zde budou probíhat přednášky a workshopy určené pro odbornou i laickou veřejnost
A na co se můžete těšit?
 • aromaterapie, apiterapie, bylinková zahrádka a další…

Věříme, že se máte na co těšit a už teď zavítáte na Naučnou včelí stezku na Vaňkově kopci.

PARTNEŘI VČELÍ STEZKY:
Certifikát
info-podpora-kraj
PROVOZNÍ  ŘÁD
I. Dodržování bezpečnosti a ochrana majetku
 1. V areálu Naučné včelí stezky je zakázáno jakékoliv znečišťování nebo poškozování vyznačené plochy.
 2. V této souvislosti zde platí zákaz:
  • vstupu mimo vyhrazenou provozní dobu
  • odhazování odpadků mimo místa k tomu určená
  • manipulace s ostrými předměty
  • jízdy na kole a na kolečkových bruslích
  • přemisťování pevného i mobilního zařízení mimo stanovená místa
  • užívání omamných látek
  • vstupu osobám pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek
  • kouření v celém areálu
  • rozdělávání ohně a manipulace s ním v celém areálu
  • střelby míčem proti plotu z bezprostřední blízkosti
  • narušovat veřejný pořádek nadměrným hlukem nebo jiným způsobem
  • přinášet do areálu střelné a jiné zbraně, výbušniny, jedovaté látky, chemikálie či jiné předměty ohrožující zdraví a bezpečnost a jakýmkoli způsobem s nimi manipulovat.
II. Další ustanovení
 1. Nedodržuje-li uživatel tento provozní řád, je správce oprávněn jej ze stezky vykázat. Všichni uživatelé  areálu budou bezpodmínečně dodržovat pokyny a nařízení správce a dalších osob, kteří budou k tomu zplnomocněni provozovatelem.
 2. Nedodržování ustanovení provozního řádu přes upozornění správce stezky nebo jiné porušování občanského soužití v souvislosti s provozem stezky je nutno sdělit Městské policii – viz. číslo níže.
 3. Tento provozní řád a jeho případné změny včetně jména správce stezky budou vyvěšeny u vchodu do areálu hřiště a na webových stránkách areálu Vaňkův kopec.

Lékárnička je uložena u správce stezky a u úlového klátu.

Hasiči Záchranná služba Policie Policie
Velká Polom
Integrovaný
záchranný systém
150 155 158 553 770 279 112

 

Tento řád nabývá účinnosti dnem: 12. 6. 2020