on-line rezervace

výuky v lyžařské a snowboardové škole

Individuální lekce s instruktorem
lyžování nebo snowboardingu

Registrace dětí do týdenních výjezdních lyžařských
kurzů pro školy a školky

Registrace dětí na jarní příměstské tábory
s výukou lyžování

Navštivte nás s klidnou  a pokojnou myslí, radostní a veselí si přijedte zasportovat a odpočinout.

Těšíme se na Vás.

VE SVĚTLE PRAVDY OTEVÍRÁME SRDCE

Add comment