on-line rezervace

výuky v lyžařské a snowboardové škole

Individuální lekce s instruktorem
lyžování nebo snowboardingu

Registrace na týdenní výjezdní lyžařské
kurzy pro školy a školky

Registrace dětí na jarní příměstské tábory
s výukou lyžování

Týdenní lyžařské kurzy pro školy a školky – změna VOP

Z důvodu dodatečné změny Smluvních podmínek partnera (Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group) je nabídka zprostředkování cestovního pojištění kurzů (zahrnuje pojištění STORNA zájezdu a úrazové připojištění dítěte) v zimní sezóně 2021/2022 ZRUŠENA. Cestovní pojištění dítěte na kurzu si můžete sjednat individuálně, u jakékoliv vámi vybrané pojišťovny. Všem rodičům, kteří pojištění již uhradili a nebudou mít zájem o čerpání přeplatku formou voucheru na SKIPAS, bude přeplatek automaticky vrácen zpět na účet.

Aktualizace Všeobecných obchodních podmínek:
odstavec
9.3. Organizátor akce nabízí zájemcům o cestovní a úrazové připojištění zprostředkování takového pojištění u svého smluvního partnera (Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group).
(Sjednání pojištění v takovém případě neznamená uzavření pojistné smlouvy, ale tzv. Přistoupení k již existující pojistné smlouvě uzavřené mezi pojistníkem (Dětské kurzy Vaňkův kopec, z.ú.) a pojistitelem (Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group). Přistoupením do pojištění se tedy nestáváte smluvní stranou pojistné smlouvy (pojistníkem), ale pojištěným klientem, a proto pro Vás z tohoto vztahu nevyplývají žádné povinnosti ani práva pojistníka, zejména nemůžete pojistnou smlouvu měnit či ukončit. Jako pojištěného klienta Vás však budeme informovat o jakékoliv změně a v případě potřeby můžete to své pojištění za podmínek rámcové pojistné smlouvy ukončit nebo změnit.)
9.3.1. Informační dokument o pojistném produktu
9.3.2. Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění

vymazán

Vouchery z loňské sezóny budou převedeny na letošní sezónu, přeplatky je možno využít k úhradě všech sportovních služeb ve SKI AREÁLU Vaňkův kopec, nevyužité přeplatky budeme automaticky vracet po ukončení zimní sezóny 2021/2022.

Děkujeme za pochopení.
Dětské kurzy Vaňkův kopec z.ú.