Přihlašování dětí na týdenní výjezdní lyžařské kurzy pro školy a školky
nebo jarní příměstské tábory s lyžováním

Jsem tu poprvé.
Doposud nemám přihlašovací údaje.

Jsem už registrovaný.
Mám přihlašovací údaje ke svému profilu.

Chcete přihlásit své dítě a nevíte jak postupovat?
Připravili jsme pro vás

Individuální lekce s instruktorem lyžování nebo snowboardingu
Kroužky lyžování vhodné pro děti ve věku 5–15 let

WORKOUT

Multifunkční FITNESS-CROSSFIT WORKOUTOVÉ HŘIŠTĚ je určeno k provozování sportovních aktivit pro širokou veřejnost všech věkových skupin ZDARMA.
Návštěvníkům hřiště nabízíme možnost výpůjčky náčiní:

CENÍK PŮJČOVNÉHO FITNESS-CROSSFIT VYBAVENÍ
MULTIFUNKČNÍHO WORKOUTOVÉHO HŘIŠTĚ

Platný pro letní sezónu 2022

Jedna výpůjčka Cena Záloha na výpůjčku Hodnota při odcizení, poškození
Olympijská osa + závaží (odhazovací kotouče 5, 10, 15 kg) 60 Kč/set 1000 Kč 5 000 Kč
Box Jump 40 Kč 300 Kč 2 000 Kč
Kettlebell 40 Kč 300 Kč 1 000 Kč
Medicine Slam Ball 40 Kč 200 Kč 500 Kč

Fitness náčiní zapůjčíme po předložení platného dokladu totožnosti a uhrazení peněžité jistiny dle platného ceníku.
Zákazník je povinen vrátit zapůjčené vybavení v původním stavu v den výpůjčky.
V případě úmyslného poškození nebo poškození z nedbalosti, je povinen zákazník uhradit vzniklou škodu.
V případě ztráty, odcizení či úplného zničení uhradí zákazník hodnotu zapůjčených věcí dle ceníku.

Vstup na hřiště NENÍ ZPOPLATNĚN

Porušení provozních a výpůjčních zásad (Provozní řád hřiště) bude řešeno vykázáním z hřiště a odebráním zapůjčného náčiní bez náhrady.
Při návštěvě proto, prosíme, dbejte pokynů obsluhy.

Provozovatel půjčovny:
Vaňkův kopec s.r.o.
Horní Lhota-Zátiší 1235
747 64  Horní Lhota
Objednávky TEL.(+420) 604 507 981

IČ: 26822792
Zodpovědná osoba: Petr Vaněk