on-line rezervace

výuky v lyžařské a snowboardové škole

Individuální lekce s instruktorem
lyžování nebo snowboardingu

Registrace dětí do týdenních výjezdních lyžařských
kurzů pro školy a školky

Registrace dětí na jarní příměstské tábory
s výukou lyžování

Dárkový certifikát

Pro vystavení Dárkového certifikátu potřebujeme znát jméno osoby, které je určen a výši částky, na jakou má být Dárkový certifikát vystaven.
Obdarovaného opravňuje k čerpání libovolných služeb v našem SKI areálu (mimo nabídku Bistra).

Platnost certifikátu je po celou aktuální zimní sezonu.

Dárkový certifikát vám může být doručen elektronicky na vaši e-milovou adresu, nebo si jej můžete vyzvednout přímo v Areálu Vaňkův kopec během provozu.
Objednávku Dárkového certifikátu zašlete na info@vankuvkopec.cz