Přihlašování dětí na týdenní výjezdní lyžařské kurzy pro školy a školky
nebo jarní příměstské tábory s lyžováním

Jsem tu poprvé.
Doposud nemám přihlašovací údaje.

Jsem už registrovaný.
Mám přihlašovací údaje ke svému profilu.

Chcete přihlásit své dítě a nevíte jak postupovat?
Připravili jsme pro vás

Individuální lekce s instruktorem lyžování nebo snowboardingu
Kroužky lyžování vhodné pro děti ve věku 5–15 let

Návštěvní řád

 • Návštěvník ski areálu je povinen seznámit se s pokyny jízdy na lyžařském vleku a dbát pokynů obsluhujícího personálu.
 • Pro jízdu na vleku je nutné zakoupit platnou jízdenku – čipovou kartu.
 • Při reklamaci jízdenky je nutno předložit pokladní stvrzenku.
 • Jízdenka je platná v sezoně ve které byla zakoupena.
 • V areálu není stanoviště horské služby, při úrazu hlaste nejbližší obsluze vleku popř. volejte záchrannou službu (tel: 155, tel: 112).
 • V areálu je zakázáno jezdit mimo sjezdové tratě.
 • Sjezdové tratě jsou upravovány sněžným pásovým vozidlem „rolba“ – dbejte proto zvýšené opatrnosti při úpravě tratě nebo při přemisťování kanónů.
 • Při provozu sněžných kanónů se nezdržujte v jejich blízkosti.
 • Za odložené věci v areálu provozovatel neručí.
 • Na sjezdovkách je zakazána jízda na bobech a saních.
 • Zákaz chůze po stopě lyžařského vleku a po sjezdovkách.
 • Sjezd po sjezdovce je na vlastní nebezpečí.
 • Zákaz volného pobíhání psů po celém areálu.
 • Parkování je dovoleno pouze na místech k tomu určených.
 • Neuposlechnutí návštěvního řádu bude důvodem vyloučení z přepravy na vlecích a zároveň z celého areálu bez náhrady.

 

Žádáme všechny návštěvníky areálu, aby udržovali čistotu prostředí.
Děkujeme.

Správa AREÁLU Vaňkův kopec

Desatero pro všechny správné sportovce

10 pravidel FIS pro chování na sjezdových tratích

1. Ohled na ostatní lyžaře
Každý lyžař nebo snowboardista se musí neustále chovat tak, aby neohrožoval nebo nepoškozoval někoho jiného.

2. Zvládnutí rychlosti a způsobu jízdy 
Každý lyžař nebo snowboardista musí jezdit s přiměřeným odstupem a s ohledem na vzdálenost, na kterou vidí.
Svou rychlost a svůj způsob jízdy musí přizpůsobit svému umění, terénním, sněhovým a povětrnostním poměrům jakož hustotě provozu.

3. Volba jízdní stopy 
Lyžař nebo snowboardista přijíždějící zezadu musí svou jízdní stopu zvolit tak, aby neohrožoval lyžaře jedoucího před ním.

4. Předjíždění 
Předjíždět se může ze shora nebo zespoda, zprava nebo zleva, ale vždy jen s odstupem, který poskytne předjížděnému lyžaři či snowboardistovi pro všechny jeho pohyby dostatek prostoru.

5. Vjíždění a rozjíždění 
Každý lyžař nebo snowboardista, který chce vjet do sjezdové tratě nebo se chce po zastavení opět rozjet, se musí rozhlédnout nahoru a dolů a přesvědčit se, že to může učinit bez nebezpečí pro sebe a pro ostatní.

6. Zastavení 
Každý lyžař nebo snowboardista se musí vyhýbat tomu, aby se zbytečně zdržoval na úzkých nebo nepřehledných místech sjezdové tratě. Lyžař nebo snowboardista, který upadl, musí takové místo uvolnit co nejrychleji.

7. Stoupání a sestup
Lyžař nebo snowboardista, který stoupá nebo sestupuje pěšky, musí používat okraj sjezdové tratě.

8. Respektování značek 
Každý lyžař nebo snowboardista musí respektovat značení a signalizaci.

9. Chování při úrazech 
Při úrazech je každý lyžař nebo snowboardista povinen poskytnout první pomoc.

10. Povinnost prokázání se 
Každý lyžař nebo snowboardista, ať svědek nebo účastník, ať odpovědný nebo ne, je povinen v případě úrazu prokázat své osobní údaje.