Přihlašování dětí na týdenní výjezdní lyžařské kurzy pro školy a školky
nebo jarní příměstské tábory s lyžováním

Jsem tu poprvé.
Doposud nemám přihlašovací údaje.

Jsem už registrovaný.
Mám přihlašovací údaje ke svému profilu.

Chcete přihlásit své dítě a nevíte jak postupovat?
Připravili jsme pro vás

Individuální lekce s instruktorem lyžování nebo snowboardingu
Kroužky lyžování vhodné pro děti ve věku 5–15 let

O nás

Společnost Vaňkův kopec s.r.o. vznikla v roce 2003, aby historicky navázala na předchozí aktivity TJ Sokol Horní Lhota, která na Vaňkově kopci zbudovala lyžařský vlek již v roce 1987. V roce 2006 pak proběhla generální rekon­strukce a modernizace tohoto vleku.

V současnosti středisko disponuje dvěma lyžařskými vleky s kapacitou 2120 os./hod., dětským areálem i moder­ním, nově zbudovaným, zázemím s občerstvením, půjčovnou a servisem. Délka sjezdové trati je 600 m, převýšení svahu 97 m.

Areál se nachází na trase mezi Ostravou a Opavou, v lokalitě podhůří Nízkého Jeseníku, leží v nadmořské výšce 404 metrů a je dostupný MHD Ostrava. Samozřejmostí je dostatečná kapacita parkovacích ploch.

V zimních měsících provozujeme vlastní lyžařskou školu pro veřejnost s individuální výukou a organizujeme lyžař­ské kurzy pro mateřské, základní a střední školy se skupinovou výukou dětí. Pořádáme jarní dětské příměstské tábory se zaměřením na výuku lyžování. Spolupracujeme s více než 50 vzdělávacími institucemi, naše kurzy a tábory absolvuje každý rok nejméně 2000 dětí.

Dlouhodobý záměr areálu Vaňkův kopec je budování výborných podmínek pro lyžařskou veřejnost a rozvoj všestranných sportovních aktivit dětí a mládeže.

historie

Vaňkova kopce

1987
2000
2003
2012
2015
2017
2018
TJ Sokol Horní Lhota zbudovala na Vaňkově kopci lyžařský vlek.
Proběhla generální rekon­strukce a modernizace vleku.
Založena společnost Vaňkův kopec s.r.o.
Proběhla rekostrukce zázemí areálu.
Založena vlastní lyžařská škola.
Zakoupena 4 nová výkonná sněžná děla SUPERSNOW.
Vybudováno veřejné FITNESS-CROSFIT WORKOUTOVÉ hřiště

ROK 1987
ROK 2000
ROK 2003
ROK 2012
ROK 2015
ROK 2017
ROK 2018