on-line rezervace

výuky v lyžařské a snowboardové škole

Individuální lekce s instruktorem
lyžování nebo snowboardingu

Registrace na týdenní výjezdní lyžařské
kurzy pro školy a školky

Registrace dětí na jarní příměstské tábory
s výukou lyžování

VYROSTL JSEM U OSTRAVY

Program na léto pro děti ve věku od 4 do 15 let

Na období letních prázdnin 2021
připravujeme pro děti
PŘÍLESNÍ A TÉMATICKÉ TÁBORY

Děti si budou moci za pomoci zkušených odborníků vyzkoušet
včelaření, fotografování nebo vyřezat vlastní dřevěné výrobky.
Formou přílesního tábora chceme dětem ukázat krásy přírody okolo nás. Děti si namísto telefonů, počítačů, televize a wi-fi užijí čerstvý vzduch a zažijí spustu zábavy v uvolněné a přátelské atmosféře. K dispozici máme vybavené zázemí sportovního areálu, s největším crossfit-workoutovým hřištěm i včelí stezkou, a to vše uprostřed rekreační oblasti jen kousek za Ostravou.
Už teď se moc těšíme na všechna dobrodružství!

1. turnus 26. 7. – 30. 7.
2. turnus 16. 8. – 20. 8.

Příměstský tábor pro malé řezbáře. Řezbářský tábor je určen pro začátečníky, děti. Řezbář Milan Bílý Vlk, jehož tvorbu si můžete prohlédnout na mnohých místech, např. Včelí stezka na Vaňkově kopci, povede děti jednotlivě od samého počátku až k výslednému výrobku.
Milan předpřipraví materiál a v průběhu týdne povede děti tak, aby si každé z nich osvojilo práci s řezbářským náčiním, které dostane k zapůjčení na místě. Děti si společně vyřežou misku na ovoce, polévku nebo na jinou mňamku. Přívěšek, lžičku, každý dle svých možností a nápadů. Všechny výrobky si děti odnesou s sebou.
Pracovat se bude s jednoduchým nářadím: dláty, paličkou, pilkou a řezbářským nožíkem a to převážně s měkkým lipovým dřevem.

Cena 3900 Kč/dítě/tábor

Cena zahrnuje: materiál – lipové dřevo, dláta, nožík, pilka (nástroje k zapůjčení), strava 1× oběd, 2× svačina, pitný režim. 4 hodiny lektor Milan (2 hodiny dopoledne a 2 hodiny odpoledne). Zbylý čas děti tráví s instruktory a hrají hry.

Na místě bude možné dokoupit si materiál na další tvorbu.

Řezbářský tábor

Včelařský tábor

1. turnus 2. 8. – 6. 8.
2. turnus 9. 8. – 13. 8.

Děti se mohou těšit na přímý kontakt se včelami, projdeme si základy chovu od přípravy až po zazimování, ale taky nahlédneme do zákonitostí přírody, které k včelaření nepochybně patří a vysadíme několik stromů vhodných pro opylovače.

Nebude chybět ani „vytáčení” medu, který si děti odnesou domů.
Cena 3900 Kč/dítě/turnus

O co jde:

 • Hlásit se mohou děti ve věku od 4 do 15 let.
 • Celá akce probíhá vždy od pondělí do pátku, v době od 8:00 do 16:00.
 • Účastnit se mohou pouze řádně přihlášení účastníci, případně jejich řádně nahlášení náhradníci.
 • Organizátor nenese zodpovědnost za účastníky, kteří se z jakéhokoli důvodu nedostavili včas na místo nástupu. V tomto případě nemají účastníci nárok na žádnou náhradu.

Harmonogram dne:

 • Příjezd dětí v 8:00
 • Dopolední program/tvorba 8:00–10:00
 • Svačina 10:00
 • Hry 10:30–12:30
 • Oběd 12:30–13:30
 • Odpolední program/tvorba 13:30–16:00
 • Vyzvedávání dětí v 16:00

Co dětem sbalit:

 • Průkaz zdravotní pojišťovny (stačí kopie)
 • Potvrzení o bezinfekčnosti
 • Léky, které dítě pravidelně užívá
 • Kapesné (dle uvážení rodičů)
 • Oblečení vhodné pro pobyt v přírodě

Doporučujeme:

 • batůžek
 • malou láhev s pitím (na výlety)
 • sportovní oblečení přizpůsobené aktuálnímu počasí (při nepříznivém počasí pláštěnku, nepromokavou bundu)
 • při slunečném počasí opalovací krém
 • repelent
 • pokrývku hlavy
 • pevnou obuv
 • náhradní oblečení (pro každý případ)

Nedoporučujeme brát žádné cenné věci a výpočetní techniku. AREÁL Vaňkův kopec za ně nebere žádnou zodpovědnost!

Organizátor je povinen uskutečnit akci dle podmínek. Realizace akce je podmíněna dosažením minimálního počtu 5 účastníků/termín. Pokud počet účastníků pro danou akci nedosáhne minimálního počtu, vyhrazuje si organizátor právo akci zrušit. V případě zrušení akce ze strany organizátora z důvodu nedosažení minimálního počtu účastníků, bude účastníkům vráceno 100 % zaplacené částky.

Organizátor si vyhrazuje právo:
• na změny v programu
• vyloučení dítěte z akce v případě závažných kázeňských přestupků či porušování vnitřních pravidel
• odmítnout viditelně nemocné dítě

Zrušení účasti na akci ze strany účastníka akce:
Účastník akce, nebo jeho zákonný zástupce má právo kdykoliv zrušit účast  na akci. Zrušení účasti musí být provedeno prostřednictvím rezervačního systému. Organizátorovi přináleží odškodnění (storno poplatek), který je stanoven podle délky času mezi odstoupením od smlouvy ze strany účastníka akce, nebo jeho zákonného zástupce a prvním dnem akce, následovně:
a) 30 a více dnů 50 % z ceny akce
b) 30–10 dnů 80 % z ceny akce
c) při stornu 10 a méně dní před zahájením akce, v průběhu akce, nebo při nenastoupení na akci bez předcházejícího storna 100 % z ceny akce.
Odškodné se nezapočítává v tom případě, že za účastníka akce bude zajištěn adekvátní náhradník (odpovídající věk, zdravotní stav). Nahlášení náhradníka musí být provedeno písemně.