Přihlašování dětí na týdenní výjezdní lyžařské kurzy pro školy a školky
nebo jarní příměstské tábory s lyžováním

Jsem tu poprvé.
Doposud nemám přihlašovací údaje.

Jsem už registrovaný.
Mám přihlašovací údaje ke svému profilu.

Chcete přihlásit své dítě a nevíte jak postupovat?
Připravili jsme pro vás

Individuální lekce s instruktorem lyžování nebo snowboardingu
Kroužky lyžování vhodné pro děti ve věku 5–15 let

VYROSTL JSEM U OSTRAVY

Program na léto pro děti ve věku od 6 do 15 let

Na období letních prázdnin
připravujeme pro děti
PŘÍLESNÍ TÉMATICKÉ TÁBORY

Formou přílesního tábora chceme dětem ukázat krásy přírody okolo nás.
Děti si namísto telefonů, počítačů, televize a wi-fi užijí čerstvý vzduch a zažijí spustu zábavy v uvolněné a přátelské atmosféře.
K dispozici máme vybavené zázemí sportovního areálu, s největším crossfit-workoutovým hřištěm i včelí stezkou, a to vše uprostřed rekreační oblasti jen kousek za Ostravou.
Už teď se moc těšíme na všechna dobrodružství!

O co jde:

 • Hlásit se mohou děti ve věku od 6 do 15 let.
 • Celá akce probíhá vždy od pondělí do pátku, v době od 8:00 do 16:00.
 • Účastnit se mohou pouze řádně přihlášení účastníci, případně jejich řádně nahlášení náhradníci.
 • Organizátor nenese zodpovědnost za účastníky, kteří se z jakéhokoli důvodu nedostavili včas na místo nástupu. V tomto případě nemají účastníci nárok na žádnou náhradu.

Harmonogram dne:

 • Příjezd dětí v 8:00
 • Dopolední program 8:00–12:30
 • Svačina 10:00
 • Oběd 12:30–13:30
 • Odpolední program 13:30–16:00
 • Vyzvedávání dětí v 16:00

Co dětem sbalit:

 • Průkaz zdravotní pojišťovny (stačí kopie)
 • Potvrzení o bezinfekčnosti
 • Léky, které dítě pravidelně užívá
 • Kapesné (dle uvážení rodičů)
 • Oblečení vhodné pro pobyt v přírodě

Doporučujeme:

 • batůžek
 • malou láhev s pitím (na výlety)
 • sportovní oblečení přizpůsobené aktuálnímu počasí (při nepříznivém počasí pláštěnku, nepromokavou bundu)
 • při slunečném počasí opalovací krém
 • repelent
 • pokrývku hlavy
 • pevnou obuv
 • náhradní oblečení (pro každý případ)

Nedoporučujeme brát žádné cenné věci a výpočetní techniku. AREÁL Vaňkův kopec za ně nebere žádnou zodpovědnost!

Organizátor je povinen uskutečnit akci dle podmínek. Realizace akce je podmíněna dosažením minimálního počtu 5 účastníků/termín. Pokud počet účastníků pro danou akci nedosáhne minimálního počtu, vyhrazuje si organizátor právo akci zrušit. V případě zrušení akce ze strany organizátora z důvodu nedosažení minimálního počtu účastníků, bude účastníkům vráceno 100 % zaplacené částky.

Organizátor si vyhrazuje právo:
• na změny v programu
• vyloučení dítěte z akce v případě závažných kázeňských přestupků či porušování vnitřních pravidel
• odmítnout viditelně nemocné dítě

Zrušení účasti na akci ze strany účastníka akce:
Účastník akce, nebo jeho zákonný zástupce má právo kdykoliv zrušit účast  na akci. Zrušení účasti musí být provedeno prostřednictvím rezervačního systému. Organizátorovi přináleží odškodnění (storno poplatek), který je stanoven podle délky času mezi odstoupením od smlouvy ze strany účastníka akce, nebo jeho zákonného zástupce a prvním dnem akce, následovně:
a) 30 a více dnů 50 % z ceny akce
b) 30–10 dnů 80 % z ceny akce
c) při stornu 10 a méně dní před zahájením akce, v průběhu akce, nebo při nenastoupení na akci bez předcházejícího storna 100 % z ceny akce.
Odškodné se nezapočítává v tom případě, že za účastníka akce bude zajištěn adekvátní náhradník (odpovídající věk, zdravotní stav). Nahlášení náhradníka musí být provedeno písemně.