on-line rezervace

výuky v lyžařské a snowboardové škole

Individuální lekce s instruktorem
lyžování nebo snowboardingu

Registrace dětí do týdenních výjezdních lyžařských
kurzů pro školy a školky

Registrace dětí na jarní příměstské tábory
s výukou lyžování

VLÁDNÍ OPATŘENÍ 3R
Rouška, 2m Rozestupy a dezinfekce Rukou.
NEshromažďovat se.